FKTK atļauj veikt Rigensis Bank AS reorganizāciju, komercsabiedrības darbība turpmāk nebūs saistīta ar kredītiestādes pakalpojumiem

19.10.2021

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 19.10.2021. pieņēmusi lēmumu atļaut veikt Rigensis Bank AS reorganizāciju, pārreģistrējot to par komercsabiedrību, kuras darbība nav saistīta ar kredītiestādes darbību. Līdz ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Rigensis Bank AS izsniegtā licence kredītiestādes darbībai.

Šāds FKTK lēmums pieņemts, ņemot vērā bankas 19.07.2021. ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu izbeigt Rigensis Bank AS kā kredītiestādes darbību un veikt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu kredītiestādes licences anulēšanu.

FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile akcentē: "2018. gadā bankas, kas iepriekš bija fokusējušās uz ārvalstu klientu apkalpošanu, uzsāka biznesa modeļa maiņu un FKTK pieļāva, ka atsevišķas bankas Latvijā neatradīs jaunu – savām interesēm, iespējām un plāniem saistošu biznesa nišu un līdz ar to izbeigs kredītiestādes darbību. Pēdējo piecu gadu laikā notikusi ievērojama Latvijas banku sektora transformācija. Stiprinot risku pārvaldību, būtiski mainījusies noguldījumu ģeogrāfiskā struktūra, tāpēc šāds Rigensis Bank AS akcionāru lēmums nav negaidīts un iezīmē banku sektora sakārtošanos un izmaiņas risku pārvaldības kultūrā."

Rigensis Bank AS pakāpeniski mazinājusi savus darbības apjomus, jo atbilstoši Kredītiestāžu likumam atteikšanās no kredītiestādes licences ir iespējama tad, ja kredītiestādē vairs nav noguldījumu Kredītiestāžu likuma izpratnē. Banka ir nodrošinājusi savu klientu interešu aizsardzību un informēšanu, kā arī izpildījusi saistības pret noguldītājiem.

Rigensis Bank AS Latvijā darbojas kopš 2011. gada jūnija, piedāvājot specializētus finanšu produktus.